Bảng giá xe đạp thể thao Giant mới nhất cập nhật tháng 6/2015

Bảng giá xe đạp thể thao Giant mới nhất cập nhật tháng 6/2015

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1 Bảng giá xe đạp thể thao Giant mới nhất cập nhật tháng 6/2015 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2Bảng giá xe đạp thể thao Giant mới nhất cập nhật tháng 6/2015 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG Bảng giá xe đạp thể thao Giant mới nhất cập nhật tháng 6/2015 2

Chuyển đến tiêu đề chính trong bài đăng [xem]

Bảng giá xe đạp thể thao Giant

Tên phương tiện

Hình ảnh

Giá bán

Xe đạp thể thao GIANT ESCAPE CITY 1

Xe đạp thể thao GIANT ESCAPE CITY 1 (Thắng nhiều hơn)

12.350.000

Xe đạp thể thao GIANT IRIDE CENTER 2016

Xe đạp thể thao GIANT IRIDE CENTER 2016

7.300.000

Xe đạp thể thao GIANT OCR 2600 2016

Xe đạp thể thao GIANT OCR 2600 2016

8.999.000

Xe đạp thể thao GIANT OCR 2800 2016

Xe đạp thể thao GIANT OCR 2800 2016

9,499,000

Đua xe đạp thể thao GIANT OCR 5300 2016

xe đạp thể thao đua OCR 5300 2016

10.450.000

Đua xe đạp thể thao GIANT OCR 5500 2016

xe đạp thể thao đua OCR 5500 2016

12.400.000

Xe đạp thể thao GIANT OCR 2800 2016

Xe đạp thể thao GIANT OCR 2800 2016

9,499,000

Xe đạp thể thao GIANT ANYROAD 2 2015

Xe đạp thể thao GIANT ANYROAD 2 2015

21.650.000

Xe đạp thể thao GIANT 2015 Rincon 777

Xe đạp thể thao GIANT 2015 Rincon 777

9.999.000

Xe đạp thể thao GIANT 2015 Rincon 770

Xe đạp thể thao GIANT 2015 Rincon 770

8.650.000

Xe đạp thể thao MTB Giant 2015 ATX 660 CẬP NHẬT

Xe đạp thể thao MTB Giant 2015 ATX 660 CẬP NHẬT 6.500.000

Xe đạp thể thao GIANT TCR 6700

Xe đạp thể thao GIANT TCR 6700

35.400.000

Xe đạp thể thao GIANT ESCAPE CITY 2

Xe đạp thể thao GIANT ESCAPE CITY 2

9.550.000

Xe đạp thể thao 2015 ATX 620 CẬP NHẬT

Xe đạp thể thao 2015 ATX 620 CẬP NHẬT

5.450.000

Xe đạp thể thao GIANT ATX 870 2015

Xe đạp thể thao GIANT ATX 870 2015

11.650.000

Xe đạp thể thao GIANT ESCAPE CITY

Xe đạp thể thao GIANT ESCAPE CITY

7.900.000

Xe đạp thể thao GIANT PROPEL ADVANCED SL2

Xe đạp thể thao GIANT PROPEL ADVANCED SL2

49.500.000

Đạp xe GIANT TCR ADV 1

Đạp xe GIANT TCR ADV 1

47.000.000

Xe đạp thể thao GIANT PROPEL ADVANCED SL0

Xe đạp thể thao GIANT PROPEL ADVANCED SL0

225.000.000

Xe đạp thể thao GIANT ATX 835 2015

Xe đạp thể thao GIANT ATX 835 2015

10.250.000

2015 ATX 850 xe đạp thể thao

2015 ATX 850 xe đạp thể thao

10,950,000

2015 ATX 680 xe đạp thể thao

2015 ATX 680 xe đạp thể thao

7.300.000

Xe đạp thể thao 2015 ATX 620

Xe đạp thể thao 2015 ATX 620

4.800.000

Xe đạp thể thao GIANT XCR 3500

Xe đạp thể thao GIANT XCR 3500

12.500.000

Xe đạp thể thao GIANT XCR 3700

Xe đạp thể thao GIANT XCR 3700

16.500.000

Xe đạp thể thao GIANT 2014 XTC 750

Xe đạp thể thao GIANT 2014 XTC 750

14.499.000

Xe đạp thể thao GIANT 2014 XTC 730

Xe đạp thể thao GIANT 2014 XTC 730

13.199.000

Xe đạp thể thao GIANT MOMENTUM INEED 1800

Xe đạp thể thao GIANT MOMENTUM INEED 1800

6.199.000

, Xe đạp thể thao GIANT PROPEL ADVANCED 2

Xe đạp thể thao GIANT PROPEL ADVANCED 2

83.650.000

Xe đạp thể thao GIANT OCR 3700

Xe đạp thể thao GIANT OCR 3700

15.499.000

Xe đạp thể thao GIANT OCR 3300

Xe đạp thể thao GIANT OCR 3300

10.499.000

Xe đạp thể thao GIANT INVITE 2 S

Xe đạp thể thao GIANT INVITE 2 S

20.100.000

Xe đạp thể thao GIANT FCR SLR

Xe đạp thể thao GIANT FCR SLR

22.250.000

Xe đạp thể thao GIANT DEFY ADVANCED 1

Xe đạp thể thao GIANT DEFY ADVANCED 1

61.250.000

Xe đạp thể thao GIANT AVAIL ADV SL 1 ISP

Xe đạp thể thao GIANT AVAIL ADV SL 1 ISP

108.050.000

Xe đạp thể thao GIANT CÓ SN 3 TRÍ

Xe đạp thể thao GIANT CÓ SN 3 TRÍ

19.600.000

Xe đạp thể thao GIANT ANYROAD 2

Xe đạp thể thao GIANT ANYROAD 2

20.800.000

Xe đạp thể thao GIANT ANYROAD 1

Xe đạp thể thao GIANT ANYROAD 1

25.700.000

Xe đạp thể thao GIANT FCR 3300

Xe đạp thể thao GIANT FCR 3300

10.499.000

2015 GIANT ATX 810 xe đạp thể thao

2015 GIANT ATX 810 xe đạp thể thao

8.550.000

Xe đạp thể thao GIANT ATX 710 2015

Xe đạp thể thao GIANT ATX 710 2015

8.450.000

Xe đạp thể thao GIANT WINDMARK 2500

Xe đạp thể thao GIANT WINDMARK 2500

8.550.000

Xe đạp thể thao GIANT 2015 OCR 3500

Xe đạp thể thao GIANT 2015 OCR 3500

12.500.000

Xe đạp thể thao GIANT 2014 FCR 3100

Xe đạp thể thao GIANT 2014 FCR 3100

7.999.000

Xe đạp thể thao GIANT WINDMARK 2200

Xe đạp thể thao GIANT WINDMARK 2200

6.550.000

Xe đạp thể thao nữ GIANT MOMENTUM INEED 1500

Xe đạp thể thao nữ GIANT MOMENTUM INEED 1500

5.200.000

Xe đạp thể thao Giant 2HUNTER 2.0

Xe đạp thể thao Giant 2HUNTER 2.0

4.750.000

Xe đạp thể thao GIANT MOMENTUM INEED 1700

5.750.000

Xe đạp thể thao HUNTER 3.0 2012

Xe đạp thể thao HUNTER 3.0 2012

7.400.000

Xe đạp trẻ em MTB Giant 2012 CHASER540

Xe đạp trẻ em MTB Giant 2012 CHASER540

4.350.000

Xe đạp GIANT 2013 REVEL

4.450.000

Xe đạp thể thao Giant 2013 INEED1900

6.250.000

Nguồn: Thị trường tổng hợp

Vzone.vn – Trang web so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam

TRÊN

Trả lời