Bàng giá sữa bột Cô gái Hà Lan mới nhất cập nhật tháng 1/2017

Bàng giá sữa bột Cô gái Hà Lan mới nhất cập nhật tháng 1/2017 1

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1 Bàng giá sữa bột Cô gái Hà Lan mới nhất cập nhật tháng 1/2017 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2Bàng giá sữa bột Cô gái Hà Lan mới nhất cập nhật tháng 1/2017 3

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG Bàng giá sữa bột Cô gái Hà Lan mới nhất cập nhật tháng 1/2017 3

Chuyển đến tiêu đề chính trong bài đăng [xem]

Dù không còn nắm giữ thị phần như 10 năm trước nhưng rõ ràng, nhắc đến Sữa Cô gái Hà Lan, người Việt vẫn dành rất nhiều tình cảm. Sữa Bột Cô Gái Hà Lan dành cho trẻ em được đánh giá là có thành phần đạt tiêu chuẩn Châu Âu, công thức sữa phù hợp với trẻ em Việt Nam, vị sữa dễ uống, giá cả phải chăng phù hợp với nhiều gia đình Việt. .

Sữa bột cô gái Hà Lan khá đa dạng về sản phẩm, các mẹ có thể tìm được dòng sữa phù hợp với bé nhà mình.

Giá sữa bột Cô Gái Hà Lan cập nhật mới nhất tháng 1/2017
Sản phẩm sữa bột Tham khảo giá rẻ nhất (VND)
Sữa bột Dutch Lady Sáng tạo Cô gái Hà Lan – hộp 400g 77.000
Sữa bột Cô gái Hà Lan Dutch Lady – hộp 400g (dành cho trẻ từ 2-4 tuổi) 80.000
Sữa bột Cô gái Hà Lan Dutch Lady hộp ĐÂY LÀ CẢNH BÁO. CÁC HÀNH VI XUYÊN TẠC, CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚC, THÔNG TIN SAI SỰ THẬT, ĐÂY LÀ CẢNH BÁO. CÁC HÀNH VI XUYÊN TẠC, CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚC, THÔNG TIN SAI SỰ THẬT, CỜ BẠC ĐIỀU BỊ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NGHIÊM CẤM VÀ LÀ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VIỆT NAM. CHÚNG TÔI LÊN BÀI CẢNH BÁO NÀY VÀ ĐỀ NGHỊ YOUTUBE XÓA NHỮNG VIDEO VI PHẠM PHÁP LUẬT NÀY ĐIỀU BỊ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NGHIÊM CẤM VÀ LÀ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VIỆT NAM. CHÚNG TÔI LÊN BÀI CẢNH BÁO NÀY VÀ ĐỀ NGHỊ YOUTUBE XÓA NHỮNG VIDEO VI PHẠM PHÁP LUẬT NÀY – 400g (dành cho trẻ trên 3 tuổi) 76.000
Sữa bột Cô gái Hà Lan Cô gái Hà Lan Tò mò – Hộp 400g 75.000
Sữa bột Cô gái Hà Lan Cô gái Hà Lan 123 – hộp 400g (dành cho trẻ từ 1-3 tuổi) 80.000
Sữa bột Cô gái Hà Lan Dutch Lady Mum – hộp 400g (dành cho bà mẹ mang thai và cho con bú) 82.400
Sữa bột Cô gái Hà Lan Cô gái Hà Lan – hộp 400g (dành cho trẻ từ 6-12 tháng tuổi) 91.000
Sữa bột Cô gái Hà Lan Cô gái Hà Lan Gold Step hộp 1 – 400g (dành cho trẻ 0 – 6 tháng tuổi) 138.500
Sữa bột Cô gái Hà Lan Dutch Lady Mum – hộp 900g (dành cho bà mẹ mang thai và cho con bú) 161.400
Sữa bột Cô gái Hà Lan Cô gái Hà Lan 123 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 1-3 tuổi) 172.000
Sữa bột Cô gái Hà Lan Dutch Lady hộp ĐÂY LÀ CẢNH BÁO. CÁC HÀNH VI XUYÊN TẠC, CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚC, THÔNG TIN SAI SỰ THẬT, ĐÂY LÀ CẢNH BÁO. CÁC HÀNH VI XUYÊN TẠC, CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚC, THÔNG TIN SAI SỰ THẬT, CỜ BẠC ĐIỀU BỊ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NGHIÊM CẤM VÀ LÀ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VIỆT NAM. CHÚNG TÔI LÊN BÀI CẢNH BÁO NÀY VÀ ĐỀ NGHỊ YOUTUBE XÓA NHỮNG VIDEO VI PHẠM PHÁP LUẬT NÀY ĐIỀU BỊ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NGHIÊM CẤM VÀ LÀ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VIỆT NAM. CHÚNG TÔI LÊN BÀI CẢNH BÁO NÀY VÀ ĐỀ NGHỊ YOUTUBE XÓA NHỮNG VIDEO VI PHẠM PHÁP LUẬT NÀY – 900g (dành cho trẻ trên 3 tuổi) 178.000
Sữa bột Dutch Lady Sáng tạo Cô gái Hà Lan – hộp 900g 186.000
Sữa bột Cô gái Hà Lan Cô gái Hà Lan – hộp 900g (dành cho trẻ từ 2-4 tuổi) 190.600
Sữa bột Cô gái Hà Lan Dutch Lady Walking – hộp 900g 190.000
Sữa bột Cô gái Hà Lan Cô gái Hà Lan Gold ĐÂY LÀ CẢNH BÁO. CÁC HÀNH VI XUYÊN TẠC, CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚC, THÔNG TIN SAI SỰ THẬT, ĐÂY LÀ CẢNH BÁO. CÁC HÀNH VI XUYÊN TẠC, CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚC, THÔNG TIN SAI SỰ THẬT, CỜ BẠC ĐIỀU BỊ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NGHIÊM CẤM VÀ LÀ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VIỆT NAM. CHÚNG TÔI LÊN BÀI CẢNH BÁO NÀY VÀ ĐỀ NGHỊ YOUTUBE XÓA NHỮNG VIDEO VI PHẠM PHÁP LUẬT NÀY ĐIỀU BỊ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NGHIÊM CẤM VÀ LÀ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VIỆT NAM. CHÚNG TÔI LÊN BÀI CẢNH BÁO NÀY VÀ ĐỀ NGHỊ YOUTUBE XÓA NHỮNG VIDEO VI PHẠM PHÁP LUẬT NÀY – hộp 900g (dành cho trẻ trên 3 tuổi) 235.000
Sữa bột Cô gái Hà Lan Cô gái Hà Lan Gold 123 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 1 – 3 tuổi) 277.000
Sữa bột Cô gái Hà Lan Dutch Lady hộp ĐÂY LÀ CẢNH BÁO. CÁC HÀNH VI XUYÊN TẠC, CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚC, THÔNG TIN SAI SỰ THẬT, ĐÂY LÀ CẢNH BÁO. CÁC HÀNH VI XUYÊN TẠC, CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚC, THÔNG TIN SAI SỰ THẬT, CỜ BẠC ĐIỀU BỊ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NGHIÊM CẤM VÀ LÀ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VIỆT NAM. CHÚNG TÔI LÊN BÀI CẢNH BÁO NÀY VÀ ĐỀ NGHỊ YOUTUBE XÓA NHỮNG VIDEO VI PHẠM PHÁP LUẬT NÀY ĐIỀU BỊ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NGHIÊM CẤM VÀ LÀ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VIỆT NAM. CHÚNG TÔI LÊN BÀI CẢNH BÁO NÀY VÀ ĐỀ NGHỊ YOUTUBE XÓA NHỮNG VIDEO VI PHẠM PHÁP LUẬT NÀY – 1500g (dành cho trẻ trên 3 tuổi) 262.000
Sữa bột Cô gái Hà Lan Dutch Lady Curious Gold – hộp 900g 272.000
Sữa bột Cô gái Hà Lan Cô gái Hà Lan 123 – hộp 1500g (dành cho trẻ từ 1-3 tuổi) 278.000
Sữa bột Cô gái Hà Lan Cô gái Hà Lan Gold Step 2 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 6 đến 12 tháng tuổi) 282.000
Sữa bột Cô gái Hà Lan Cô gái Hà Lan Gold Step hộp 1 – 900g (dành cho trẻ 0-6 tháng) 305.000
Sữa bột Cô gái Hà Lan Dutch Lady – hộp 1,5kg (dành cho trẻ từ 2-4 tuổi) 300.000
Sữa bột Dutch Lady Sáng tạo Cô gái Hà Lan – hộp 1,5kg (dành cho trẻ 4-6 tuổi) 309.000
Sữa bột Cô gái Hà Lan Cô gái Hà Lan Curious – hộp 1,5kg 270.000
Sữa bột Cô gái Hà Lan Dutch Lady Walking Gold – hộp 900g 312.000
Sữa bột Cô gái Hà Lan Cô gái Hà Lan Gold ĐÂY LÀ CẢNH BÁO. CÁC HÀNH VI XUYÊN TẠC, CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚC, THÔNG TIN SAI SỰ THẬT, ĐÂY LÀ CẢNH BÁO. CÁC HÀNH VI XUYÊN TẠC, CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚC, THÔNG TIN SAI SỰ THẬT, CỜ BẠC ĐIỀU BỊ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NGHIÊM CẤM VÀ LÀ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VIỆT NAM. CHÚNG TÔI LÊN BÀI CẢNH BÁO NÀY VÀ ĐỀ NGHỊ YOUTUBE XÓA NHỮNG VIDEO VI PHẠM PHÁP LUẬT NÀY ĐIỀU BỊ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NGHIÊM CẤM VÀ LÀ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VIỆT NAM. CHÚNG TÔI LÊN BÀI CẢNH BÁO NÀY VÀ ĐỀ NGHỊ YOUTUBE XÓA NHỮNG VIDEO VI PHẠM PHÁP LUẬT NÀY – hộp 1500g (dành cho trẻ trên 3 tuổi) 356.000
Sữa bột Cô gái Hà Lan Cô gái Hà Lan Gold 123 – hộp 1500g (dành cho trẻ từ 1-3 tuổi) 370.000
Dutch Lady Cô gái Hà Lan Gold Discovery – hộp 1,5kg 415.000

Giá trên được cập nhật tại thời điểm tháng 1 năm 2017. Giá có thể thay đổi theo từng cửa hàng.

Vzone.vn – Trang web so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam

Tìm kiếm sản phẩm giá rẻ nhất Việt Nam

Trả lời