Trên tay tai nghe Fiio FH9: 7 driver (1 dynamic, 6 BA), 14.500.000 VNĐ, âm thanh thiếu cá tính 2023 vừa cập nhật

Trên tay tai nghe Fiio FH9: 7 driver (1 dynamic, 6 BA), 14.500.000 VNĐ, âm thanh thiếu cá tính 2023 vừa cập nhật

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1 Trên tay tai nghe Fiio FH9: 7 driver (1 dynamic, 6 BA), 14.500.000 VNĐ, âm thanh thiếu cá tính 2023 vừa cập nhật 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2Trên tay tai nghe Fiio FH9: 7 driver (1 dynamic, 6 BA), 14.500.000 VNĐ, âm thanh thiếu cá tính 2023 vừa cập nhật 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG Trên tay tai nghe Fiio FH9: 7 driver (1 dynamic, 6 BA), 14.500.000 VNĐ, âm thanh thiếu cá tính 2023 vừa cập nhật 2

Xem ngay video Trên tay tai nghe Fiio FH9: 7 driver (1 dynamic, 6 BA), 14.500.000 VNĐ, âm thanh thiếu cá tính

FH9 là flagship của dòng tai nghe FH (dùng driver hybrid, kết hợp giữa driver Balanced Armature và driver dynamic), hộp đựng tai nghe hơi to nên đeo vào hơi khó khăn, cần phải chọn miếng đệm tai cho phù hợp với hình thái của ống tai. Nhưng quan trọng nhất là chất âm của em này không cá tính như FD7 hay FH7: rõ ràng nhưng không tách bạch, chi tiết nhưng không mượt mà, hòa quyện, trung khô nhưng “chuyển tiếp”. FH9 cần mở âm lượng lên một chút để âm trung và cao có cường độ ổn định, âm thanh và không bị hụt hơi so với dải trầm. .

Trên tay tai nghe Fiio FH9: 7 driver (1 dynamic, 6 BA), 14.500.000 VNĐ, âm thanh thiếu cá tính “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=aTipoqj9GsE

Tags của Trên tay tai nghe Fiio FH9: 7 driver (1 dynamic, 6 BA), 14.500.000 VNĐ, âm thanh thiếu cá tính: #Trên #tay #tai #nghe #Fiio #FH9 #driver #dynamic #VNĐ #âm #thanh #thiếu #cá #tính

Bài viết Trên tay tai nghe Fiio FH9: 7 driver (1 dynamic, 6 BA), 14.500.000 VNĐ, âm thanh thiếu cá tính có nội dung như sau: FH9 là flagship của dòng tai nghe FH (dùng driver hybrid, kết hợp giữa driver Balanced Armature và driver dynamic), hộp đựng tai nghe hơi to nên đeo vào hơi khó khăn, cần phải chọn miếng đệm tai cho phù hợp với hình thái của ống tai. Nhưng quan trọng nhất là chất âm của em này không cá tính như FD7 hay FH7: rõ ràng nhưng không tách bạch, chi tiết nhưng không mượt mà, hòa quyện, trung khô nhưng “chuyển tiếp”. FH9 cần mở âm lượng lên một chút để âm trung và cao có cường độ ổn định, âm thanh và không bị hụt hơi so với dải trầm. .

Trên tay tai nghe Fiio FH9: 7 driver (1 dynamic, 6 BA), 14.500.000 VNĐ, âm thanh thiếu cá tính 2023 vừa cập nhật 4

Từ khóa của Trên tay tai nghe Fiio FH9: 7 driver (1 dynamic, 6 BA), 14.500.000 VNĐ, âm thanh thiếu cá tính: tải drivers

Thông tin khác của Trên tay tai nghe Fiio FH9: 7 driver (1 dynamic, 6 BA), 14.500.000 VNĐ, âm thanh thiếu cá tính:
Video này hiện tại có 4297 lượt view, ngày tạo video là 2021-11-15 09:54:35 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=aTipoqj9GsE , thẻ tag: #Trên #tay #tai #nghe #Fiio #FH9 #driver #dynamic #VNĐ #âm #thanh #thiếu #cá #tính

Cảm ơn bạn đã xem video: Trên tay tai nghe Fiio FH9: 7 driver (1 dynamic, 6 BA), 14.500.000 VNĐ, âm thanh thiếu cá tính.