Sideload Android apps on Windows 11 | APK Installer on WSA 2023 vừa cập nhật

Sideload Android apps on Windows 11 | APK Installer on WSA 2023 vừa cập nhật

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1 Sideload Android apps on Windows 11 | APK Installer on WSA 2023 vừa cập nhật 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2Sideload Android apps on Windows 11 | APK Installer on WSA 2023 vừa cập nhật 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG Sideload Android apps on Windows 11 | APK Installer on WSA 2023 vừa cập nhật 2

Xem ngay video Sideload Android apps on Windows 11 | APK Installer on WSA

hầu hết mọi người dựa vào Play Store hoặc Amazon App Store để tải xuống và cài đặt ứng dụng trên WSA. Nhưng nếu bạn cần sử dụng một ứng dụng không có sẵn thông qua cửa hàng ứng dụng thì sao? Side loading là giải pháp hoàn hảo cho tình huống này. Trong video này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách tải ứng dụng Android lên WSA của bạn trong Windows 11. Trình cài đặt APK này có giao diện người dùng đẹp phù hợp với chủ đề của bạn. Sau khi bạn thiết lập, thật dễ dàng, chỉ cần nhấp đúp để cài đặt bất kỳ ứng dụng APK hoặc XAPK nào trên WSA. Trình cài đặt APK cho WSA: Scheming Weasel (phiên bản nhanh hơn) của Kevin MacLeod Liên kết: Giấy phép: #wsa #windows11 #apk #microsoft #android #sideloading #android .

Sideload Android apps on Windows 11 | APK Installer on WSA “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=yQuht1_JwC8

Tags của Sideload Android apps on Windows 11 | APK Installer on WSA: #Sideload #Android #apps #Windows #APK #Installer #WSA

Bài viết Sideload Android apps on Windows 11 | APK Installer on WSA có nội dung như sau: hầu hết mọi người dựa vào Play Store hoặc Amazon App Store để tải xuống và cài đặt ứng dụng trên WSA. Nhưng nếu bạn cần sử dụng một ứng dụng không có sẵn thông qua cửa hàng ứng dụng thì sao? Side loading là giải pháp hoàn hảo cho tình huống này. Trong video này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách tải ứng dụng Android lên WSA của bạn trong Windows 11. Trình cài đặt APK này có giao diện người dùng đẹp phù hợp với chủ đề của bạn. Sau khi bạn thiết lập, thật dễ dàng, chỉ cần nhấp đúp để cài đặt bất kỳ ứng dụng APK hoặc XAPK nào trên WSA. Trình cài đặt APK cho WSA: Scheming Weasel (phiên bản nhanh hơn) của Kevin MacLeod Liên kết: Giấy phép: #wsa #windows11 #apk #microsoft #android #sideloading #android .

Sideload Android apps on Windows 11 | APK Installer on WSA 2023 vừa cập nhật 4

Từ khóa của Sideload Android apps on Windows 11 | APK Installer on WSA: tải apk

Thông tin khác của Sideload Android apps on Windows 11 | APK Installer on WSA:
Video này hiện tại có 22994 lượt view, ngày tạo video là 2022-04-28 19:15:02 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=yQuht1_JwC8 , thẻ tag: #Sideload #Android #apps #Windows #APK #Installer #WSA

Cảm ơn bạn đã xem video: Sideload Android apps on Windows 11 | APK Installer on WSA.