Phim Mới Cực Hay 2023 | Tân Mẫu Nghi Thiên Hạ – Tập 2 | Phim Hành Động Cổ Trang Cung Đấu Lồng Tiếng 2023 vừa cập nhật

Phim Mới Cực Hay 2023 | Tân Mẫu Nghi Thiên Hạ – Tập 2 | Phim Hành Động Cổ Trang Cung Đấu Lồng Tiếng 2023 vừa cập nhật

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1 Phim Mới Cực Hay 2023 | Tân Mẫu Nghi Thiên Hạ - Tập 2 | Phim Hành Động Cổ Trang Cung Đấu Lồng Tiếng 2023 vừa cập nhật 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2Phim Mới Cực Hay 2023 | Tân Mẫu Nghi Thiên Hạ - Tập 2 | Phim Hành Động Cổ Trang Cung Đấu Lồng Tiếng 2023 vừa cập nhật 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG Phim Mới Cực Hay 2023 | Tân Mẫu Nghi Thiên Hạ - Tập 2 | Phim Hành Động Cổ Trang Cung Đấu Lồng Tiếng 2023 vừa cập nhật 2

Xem ngay video Phim Mới Cực Hay 2023 | Tân Mẫu Nghi Thiên Hạ – Tập 2 | Phim Hành Động Cổ Trang Cung Đấu Lồng Tiếng

❖ Tên Phim: Tân Mẫu Nghi Thiên Hạ
❖ Xem Trọn Bộ:

❖ Nội dung:
Bộ phim lấy bối cảnh nhà Hán thời Hán Tuyên đế đến Hán Thành đế, xoay quanh cuộc đời Vương Chính Quân, một cô gái trẻ vào cung làm tú nữ cho thái tử, kết nghĩa 2 tỷ muội với Phó thị và Phùng thị, cùng nhau mưu cầu sủng ái của thái tử. Phó thị tham vọng muốn làm chính thất, tranh đoạt sủng ái và phá vỡ tình tỷ muội với Vương Chính Quân, rồi khi thái tử lên ngôi thì Vương Chính Quân được phong hoàng hậu. không dừng lại, Phó thị tiếp tục tham vọng mong con trai làm vua, nói chung phim cung đấu motip nếu không phải nữ nhân đấu nhau tranh sủng thì cũng đấu nhau để con trai mình làm vua. sau khi Hán Nguyên đế qua đời, con trai Vương Chính Quân lên ngôi lấy hiệu Hán Thành đế, nhưng vị hoàng đế trẻ này lại bất tài ham mê tửu sắc. Phó thị âm mưu đưa 2 chị em Triệu Phi Yến và Triệu Hợp Đức vào cung làm phi tần của hán Thành đế, khiến Hán Thành đế u mê bỏ bê triều chính. cuối cùng Hán Thành đế vì dùng xuân dược quá độ trong lúc vui vẻ thì đột tử (hình như theo sử đúng là chết như thế), số phận 2 chị em Triệu thị cũng đi theo hoàng đế. vì hoàng đế không có con trai nối nghiệp, Vương Chính Quân và triều đình đành đưa con cháu của Phó thị lên ngôi, tuy nhiên họ không cho Phó thị can thiệp triều chính. và Vương Chính Quân theo lịch sử là hoàng hậu/thái hậu/thái hoàng thái hậu sống thọ nhất nhà Hán.

#phimbo #phimmoi2023 #phimbotrungquoc #phimhanhdongvothuat #phimkiemhiep #asiamedia #asianetwork

Phim Mới Cực Hay 2023 | Tân Mẫu Nghi Thiên Hạ – Tập 2 | Phim Hành Động Cổ Trang Cung Đấu Lồng Tiếng “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=VRN9fOCgvg4

Tags của Phim Mới Cực Hay 2023 | Tân Mẫu Nghi Thiên Hạ – Tập 2 | Phim Hành Động Cổ Trang Cung Đấu Lồng Tiếng: #Phim #Mới #Cực #Hay #Tân #Mẫu #Nghi #Thiên #Hạ #Tập #Phim #Hành #Động #Cổ #Trang #Cung #Đấu #Lồng #Tiếng

Bài viết Phim Mới Cực Hay 2023 | Tân Mẫu Nghi Thiên Hạ – Tập 2 | Phim Hành Động Cổ Trang Cung Đấu Lồng Tiếng có nội dung như sau: ❖ Tên Phim: Tân Mẫu Nghi Thiên Hạ
❖ Xem Trọn Bộ:

❖ Nội dung:
Bộ phim lấy bối cảnh nhà Hán thời Hán Tuyên đế đến Hán Thành đế, xoay quanh cuộc đời Vương Chính Quân, một cô gái trẻ vào cung làm tú nữ cho thái tử, kết nghĩa 2 tỷ muội với Phó thị và Phùng thị, cùng nhau mưu cầu sủng ái của thái tử. Phó thị tham vọng muốn làm chính thất, tranh đoạt sủng ái và phá vỡ tình tỷ muội với Vương Chính Quân, rồi khi thái tử lên ngôi thì Vương Chính Quân được phong hoàng hậu. không dừng lại, Phó thị tiếp tục tham vọng mong con trai làm vua, nói chung phim cung đấu motip nếu không phải nữ nhân đấu nhau tranh sủng thì cũng đấu nhau để con trai mình làm vua. sau khi Hán Nguyên đế qua đời, con trai Vương Chính Quân lên ngôi lấy hiệu Hán Thành đế, nhưng vị hoàng đế trẻ này lại bất tài ham mê tửu sắc. Phó thị âm mưu đưa 2 chị em Triệu Phi Yến và Triệu Hợp Đức vào cung làm phi tần của hán Thành đế, khiến Hán Thành đế u mê bỏ bê triều chính. cuối cùng Hán Thành đế vì dùng xuân dược quá độ trong lúc vui vẻ thì đột tử (hình như theo sử đúng là chết như thế), số phận 2 chị em Triệu thị cũng đi theo hoàng đế. vì hoàng đế không có con trai nối nghiệp, Vương Chính Quân và triều đình đành đưa con cháu của Phó thị lên ngôi, tuy nhiên họ không cho Phó thị can thiệp triều chính. và Vương Chính Quân theo lịch sử là hoàng hậu/thái hậu/thái hoàng thái hậu sống thọ nhất nhà Hán.

#phimbo #phimmoi2023 #phimbotrungquoc #phimhanhdongvothuat #phimkiemhiep #asiamedia #asianetwork

Phim Mới Cực Hay 2023 | Tân Mẫu Nghi Thiên Hạ - Tập 2 | Phim Hành Động Cổ Trang Cung Đấu Lồng Tiếng 2023 vừa cập nhật 4

Từ khóa của Phim Mới Cực Hay 2023 | Tân Mẫu Nghi Thiên Hạ – Tập 2 | Phim Hành Động Cổ Trang Cung Đấu Lồng Tiếng: phim mới

Thông tin khác của Phim Mới Cực Hay 2023 | Tân Mẫu Nghi Thiên Hạ – Tập 2 | Phim Hành Động Cổ Trang Cung Đấu Lồng Tiếng:
Video này hiện tại có 4277 lượt view, ngày tạo video là 2023-10-21 11:15:15 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=VRN9fOCgvg4 , thẻ tag: #Phim #Mới #Cực #Hay #Tân #Mẫu #Nghi #Thiên #Hạ #Tập #Phim #Hành #Động #Cổ #Trang #Cung #Đấu #Lồng #Tiếng

Cảm ơn bạn đã xem video: Phim Mới Cực Hay 2023 | Tân Mẫu Nghi Thiên Hạ – Tập 2 | Phim Hành Động Cổ Trang Cung Đấu Lồng Tiếng.