Lời bài hát có hợp âm | NHỎ ƠI | Am La thứ | Boston | Đệm hát Organ, Guitar 2023 vừa cập nhật

Lời bài hát có hợp âm | NHỎ ƠI | Am La thứ | Boston | Đệm hát Organ, Guitar 2023 vừa cập nhật

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1 Lời bài hát có hợp âm | NHỎ ƠI | Am La thứ | Boston | Đệm hát Organ, Guitar 2023 vừa cập nhật 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2Lời bài hát có hợp âm | NHỎ ƠI | Am La thứ | Boston | Đệm hát Organ, Guitar 2023 vừa cập nhật 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG Lời bài hát có hợp âm | NHỎ ƠI | Am La thứ | Boston | Đệm hát Organ, Guitar 2023 vừa cập nhật 2

Xem ngay video Lời bài hát có hợp âm | NHỎ ƠI | Am La thứ | Boston | Đệm hát Organ, Guitar

⭐️ Đăng ký kênh:
⭐️ Facebook Page:

🎹🎸🥁NHỎ ƠI
1. Lần [Am] đầu ta gặp [G] nhỏ, trong nắng chiều bay [Am] bay
Ngập ngừng ta hỏi [G] nhỏ, nhỏ [G7] bảo nhỏ không [C] tên
Ừ [Am] thì nhỏ không [G] tên, bây giờ quen nhé [E7] nhỏ, nhỏ [Am] ơi.

2. Lần [Am] này ta gặp [G] nhỏ trong nắng chiều bay [Am] bay
Ngập ngừng ta hỏi [G] nhỏ, nhỏ [G7] bảo nhỏ chưa [C] yêu
Ừ [Am] thì nhỏ chưa [G] yêu, bây giờ yêu nhé [E7] nhỏ nhỏ [Am] ơi.

ĐK: Lần [Am] này, nhỏ quay [Dm] đi không [G] thèm nhìn ta [E7] nữa
Giọt [Am] sầu rơi một [Dm] mình chỉ [Am] còn ta một [G] mình, nhỏ [Am] ơi

3. Còn [Am] gì đâu hỡi [G] nhỏ, trong nắng chiều phôi [Am] phai
Kỷ niệm ta cùng [G] nhỏ, giờ [G7] chỉ là hư [C] vô
Ừ [Am] thì là hư [G] vô, xa rồi vẫn nhớ [E7] hoài, [Am] nhỏ ơi.

4. Tình [Am] cờ ta gặp [G] nhỏ, trong nắng vàng ban [Am] mai
thẹn thùng ta hỏi [G] nhỏ, nhỏ [G7] bảo khờ ghê [C] đi
Ừ [Am] thì khờ ghê [G] đi, thương rồi sao chẳng [E7] hiểu, nhỏ [Am] ơi.
—————————————————————-
#hopamno
#hopamnhooi
#loihatcohopam

Lời bài hát có hợp âm | NHỎ ƠI | Am La thứ | Boston | Đệm hát Organ, Guitar “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=DsF22sqqX_A

Tags của Lời bài hát có hợp âm | NHỎ ƠI | Am La thứ | Boston | Đệm hát Organ, Guitar: #Lời #bài #hát #có #hợp #âm #NHỎ #ƠI #thứ #Boston #Đệm #hát #Organ #Guitar

Bài viết Lời bài hát có hợp âm | NHỎ ƠI | Am La thứ | Boston | Đệm hát Organ, Guitar có nội dung như sau: ⭐️ Đăng ký kênh:
⭐️ Facebook Page:

🎹🎸🥁NHỎ ƠI
1. Lần [Am] đầu ta gặp [G] nhỏ, trong nắng chiều bay [Am] bay
Ngập ngừng ta hỏi [G] nhỏ, nhỏ [G7] bảo nhỏ không [C] tên
Ừ [Am] thì nhỏ không [G] tên, bây giờ quen nhé [E7] nhỏ, nhỏ [Am] ơi.

2. Lần [Am] này ta gặp [G] nhỏ trong nắng chiều bay [Am] bay
Ngập ngừng ta hỏi [G] nhỏ, nhỏ [G7] bảo nhỏ chưa [C] yêu
Ừ [Am] thì nhỏ chưa [G] yêu, bây giờ yêu nhé [E7] nhỏ nhỏ [Am] ơi.

ĐK: Lần [Am] này, nhỏ quay [Dm] đi không [G] thèm nhìn ta [E7] nữa
Giọt [Am] sầu rơi một [Dm] mình chỉ [Am] còn ta một [G] mình, nhỏ [Am] ơi

3. Còn [Am] gì đâu hỡi [G] nhỏ, trong nắng chiều phôi [Am] phai
Kỷ niệm ta cùng [G] nhỏ, giờ [G7] chỉ là hư [C] vô
Ừ [Am] thì là hư [G] vô, xa rồi vẫn nhớ [E7] hoài, [Am] nhỏ ơi.

4. Tình [Am] cờ ta gặp [G] nhỏ, trong nắng vàng ban [Am] mai
thẹn thùng ta hỏi [G] nhỏ, nhỏ [G7] bảo khờ ghê [C] đi
Ừ [Am] thì khờ ghê [G] đi, thương rồi sao chẳng [E7] hiểu, nhỏ [Am] ơi.
—————————————————————-
#hopamno
#hopamnhooi
#loihatcohopam

Lời bài hát có hợp âm | NHỎ ƠI | Am La thứ | Boston | Đệm hát Organ, Guitar 2023 vừa cập nhật 4

Từ khóa của Lời bài hát có hợp âm | NHỎ ƠI | Am La thứ | Boston | Đệm hát Organ, Guitar: hợp âm

Thông tin khác của Lời bài hát có hợp âm | NHỎ ƠI | Am La thứ | Boston | Đệm hát Organ, Guitar:
Video này hiện tại có 15655 lượt view, ngày tạo video là 2020-11-27 19:15:00 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=DsF22sqqX_A , thẻ tag: #Lời #bài #hát #có #hợp #âm #NHỎ #ƠI #thứ #Boston #Đệm #hát #Organ #Guitar

Cảm ơn bạn đã xem video: Lời bài hát có hợp âm | NHỎ ƠI | Am La thứ | Boston | Đệm hát Organ, Guitar.