LIVESTREAM (4.9.2023) CÁCH HIỂU HỢP ÂM 9, 11, 13 MỘT CÁCH HỢP LÝ 2023 vừa cập nhật

LIVESTREAM (4.9.2023) CÁCH HIỂU HỢP ÂM 9, 11, 13 MỘT CÁCH HỢP LÝ 2023 vừa cập nhật

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1 LIVESTREAM (4.9.2023) CÁCH HIỂU HỢP ÂM 9, 11, 13 MỘT CÁCH HỢP LÝ 2023 vừa cập nhật 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2LIVESTREAM (4.9.2023) CÁCH HIỂU HỢP ÂM 9, 11, 13 MỘT CÁCH HỢP LÝ 2023 vừa cập nhật 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG LIVESTREAM (4.9.2023) CÁCH HIỂU HỢP ÂM 9, 11, 13 MỘT CÁCH HỢP LÝ 2023 vừa cập nhật 2

Xem ngay video LIVESTREAM (4.9.2023) CÁCH HIỂU HỢP ÂM 9, 11, 13 MỘT CÁCH HỢP LÝ

Danh sách phát các buổi Livestream giải đáp thắc mắc:

CÁC KHOÁ HỌC CỦA NHẠC SƯ TIẾN ÂN:
+ Khoá học nền tảng, ai cũng cần phải học để làm việc với ca khúc như đọc Sheet nhạc, đệm hát, độc tấu, sáng tác:
👉 Nhạc lý và đệm hát nhạc nhẹ P&A: (1.500.000đ/khoá) +500k cho ai muốn học thêm xướng âm
👉 Sáng tác cấp tốc: (1.000.000đ/khoá)
+ Khoá học HOÀ ÂM dài hạn, chỉ dành cho ai thực sự nghiêm túc với việc học nhạc:

LIÊN HỆ: NS TIẾN ÂN (TRẦN NGỌC LINH TRIỀU) hoặc số điện thoại 0901756217, 0932871750

Các Video chia sẻ kiến thức miễn phí, ai có khả năng và muốn giúp đỡ tôi thì Donate để tôi có thêm kinh phí, sự hứng khởi để chia sẻ nhiều hơn. Xin cảm ơn rất nhiều. Thông tin Donate:
👉 Trần Ngọc Linh Triều – Vietcombank 0251002674531, chi nhánh Bình Tây
👉 Momo: 0901756217

#hoàâm #nhacly #hoaam #nhạclý #demhat #daydemhat #dayhoaam #sangtac #sangtaccakhuc #sangtacnhac #daysangtac #daynhacly #hopam9 #hopam11 #hopam13

LIVESTREAM (4.9.2023) CÁCH HIỂU HỢP ÂM 9, 11, 13 MỘT CÁCH HỢP LÝ “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=-HMSymOPMWE

Tags của LIVESTREAM (4.9.2023) CÁCH HIỂU HỢP ÂM 9, 11, 13 MỘT CÁCH HỢP LÝ: #LIVESTREAM #CÁCH #HIỂU #HỢP #ÂM #MỘT #CÁCH #HỢP #LÝ

Bài viết LIVESTREAM (4.9.2023) CÁCH HIỂU HỢP ÂM 9, 11, 13 MỘT CÁCH HỢP LÝ có nội dung như sau: Danh sách phát các buổi Livestream giải đáp thắc mắc:

CÁC KHOÁ HỌC CỦA NHẠC SƯ TIẾN ÂN:
+ Khoá học nền tảng, ai cũng cần phải học để làm việc với ca khúc như đọc Sheet nhạc, đệm hát, độc tấu, sáng tác:
👉 Nhạc lý và đệm hát nhạc nhẹ P&A: (1.500.000đ/khoá) +500k cho ai muốn học thêm xướng âm
👉 Sáng tác cấp tốc: (1.000.000đ/khoá)
+ Khoá học HOÀ ÂM dài hạn, chỉ dành cho ai thực sự nghiêm túc với việc học nhạc:

LIÊN HỆ: NS TIẾN ÂN (TRẦN NGỌC LINH TRIỀU) hoặc số điện thoại 0901756217, 0932871750

Các Video chia sẻ kiến thức miễn phí, ai có khả năng và muốn giúp đỡ tôi thì Donate để tôi có thêm kinh phí, sự hứng khởi để chia sẻ nhiều hơn. Xin cảm ơn rất nhiều. Thông tin Donate:
👉 Trần Ngọc Linh Triều – Vietcombank 0251002674531, chi nhánh Bình Tây
👉 Momo: 0901756217

#hoàâm #nhacly #hoaam #nhạclý #demhat #daydemhat #dayhoaam #sangtac #sangtaccakhuc #sangtacnhac #daysangtac #daynhacly #hopam9 #hopam11 #hopam13

LIVESTREAM (4.9.2023) CÁCH HIỂU HỢP ÂM 9, 11, 13 MỘT CÁCH HỢP LÝ 2023 vừa cập nhật 4

Từ khóa của LIVESTREAM (4.9.2023) CÁCH HIỂU HỢP ÂM 9, 11, 13 MỘT CÁCH HỢP LÝ: hợp âm

Thông tin khác của LIVESTREAM (4.9.2023) CÁCH HIỂU HỢP ÂM 9, 11, 13 MỘT CÁCH HỢP LÝ:
Video này hiện tại có 269 lượt view, ngày tạo video là 2023-09-05 09:30:59 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=-HMSymOPMWE , thẻ tag: #LIVESTREAM #CÁCH #HIỂU #HỢP #ÂM #MỘT #CÁCH #HỢP #LÝ

Cảm ơn bạn đã xem video: LIVESTREAM (4.9.2023) CÁCH HIỂU HỢP ÂM 9, 11, 13 MỘT CÁCH HỢP LÝ.