KỂ CHUYỆN MẦU NHIỆM BÊN THẦY 2023 . MỚI TẢI MẪU 11 TIẾNG 30 PHÚT. 2023 vừa cập nhật

KỂ CHUYỆN MẦU NHIỆM BÊN THẦY 2023 . MỚI TẢI MẪU 11 TIẾNG 30 PHÚT. 2023 vừa cập nhật

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1 KỂ CHUYỆN MẦU NHIỆM BÊN THẦY 2023 . MỚI TẢI MẪU 11 TIẾNG 30 PHÚT. 2023 vừa cập nhật 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2KỂ CHUYỆN MẦU NHIỆM BÊN THẦY 2023 . MỚI TẢI MẪU 11 TIẾNG 30 PHÚT. 2023 vừa cập nhật 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG KỂ CHUYỆN MẦU NHIỆM BÊN THẦY 2023 . MỚI TẢI MẪU 11 TIẾNG 30 PHÚT. 2023 vừa cập nhật 2

Xem ngay video KỂ CHUYỆN MẦU NHIỆM BÊN THẦY 2023 . MỚI TẢI MẪU 11 TIẾNG 30 PHÚT.

-NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT
– NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI TAM THẬP LỤC VẠN ỨC – NHỨT THẬP, NHỨT VẠN, CỬU THIÊN NGŨ BÁ ĐỒNG DANH ĐỒNG HIỆU ĐẠI TỪ ĐẠI BI PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH A DI ĐÀ PHẬT 🍀
-Nam mô 10 phương Chư Phật ,10 phương chư pháp,10 phương chư tăng:
-Nam Mô A Di Đà Phật
-Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
– Nam Mô Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Thiên Tôn Đại Từ Tôn
– Nam Mô Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu ..
-Nam Mô Di Lặc Tôn Phật phổ độ chúng sanh
-Nam mô Đức Phật, Đức thầy, Các vị Bồ Tát, Chư Thiên, Chư Hộ Pháp, Chư Thần gia trì:
Hộ độ cho tất cả CHÚNG SANH điều có cơ duyên quay về giác ngộ tu hành – giải thoát !
(Kho Ảnh – Video – kinh kệ – Bồ Đề Tâm miễn phí Tất cả đăng tải cho mọi người – hoằng pháp )
Website Kinh Kệ,video, phim, ảnh…v..v miễn phí .
Website:
🌺 Kho video ngắn shord /titok / miễn phí tải hoằng pháp 🌺
🌺

Cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ đản sanh đến nhập niết bàn link Google Driver

🌺🌺 TẤT CẢ VÌ MỤC ĐÍCH KHUYÊN NGƯỜI NÊN NIỆM PHẬT🌺🌺!
HOẰNG DƯƠNG PHẬT PHÁP INTERNET”( ẨN SĨ VÔ DANH ) ”
Chúc các bạn luôn vui khỏe, hạnh phúc và luôn thành công trong cuộc sống.
Được quen biết các bạn là niềm vinh hạnh to lớn nhất mà VÔ DANH có được!
( Nguyện vì pháp giới chúng sanh cúng dường khắp pháp giới 10 phương đến vô cùng tận hư không pháp giới
Lấy thân này, trí tuệ hoằng pháp đem lại niềm vui, niềm an lạc và hạnh phúc cho pháp giới chúng sanh .Thời kì mạc pháp căn tánh mọi người vì đam mê vật chất mà quên đi chân lý cội nguồn, đạo đức suy đồi. Nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, giác ngộ là Phật mà mê muội thì là chúng sanh, thời đại này không những nghiệp giầy không lo giải thoát mà còn ra sức phân biệt bát phá ,chay mặn,chánh tà, đúng sai, đưa ra luận lý thiêu dệt. Cảm thương chúng sanh trong vòng trầm luân bể khổ nên ( dùng phương tiện Internet Video hình ảnh qua các phương tiện- ” Facebook-google-youtube-Flickr…” Mục đích giúp mọi người giác mê khai ngộ “giác cũng 1 niệm mê lầm cũng do mình tạo ra.
– PHÁP MÔN NIỆM PHẬT VI DIỆU,ĐẠI HÙNG ĐẠI LỰC, ĐẠI TỪ BI, RẤT PHÙ HỢP TRONG THỜI KÌ MẠC PHÁP NÀY !
MỌI NGƯỜI HÃY CHUYÊN,TÍN -HẠNH-NGUYỆN, NIỆM PHẬT CẦU SANH TỊNH ĐỘ !!
NÊN PHÁT TÂM :ĂN CHAY- NIỆM PHẬT-LÀM LÀNH-TRÌ GIỚI-NHẪN NHỤC-THIỀN ĐỊNH-BỐ THÍ – PHÓNG SANH !
ĐỂ TĂNG TRƯỞNG PHƯỚC ĐỨC VÀ TRÍ HUỆ .
– CẢM ƠN DIỆU PHÁP ÂM .NET VÀ CS.DIỆU ÂM MINH TRỊ ÚC CHÂU, CHUYỆN VÃNG SANH,CHUYỆN NHÂN QUẢ CƯ SĨ QUẢ KHANH,…CÙNG BAN ẤN TỐNG,PGHH.! NGUỒN INTERNET
-(BỒ ĐỀ TÂM – NGUYỆN TRÊN ĐỀN 4 ƠN NẶNG-DƯỚI CỨU KHỔ TAM ĐỒ – HẾT 1 BÁO THÂN NÀY VÃNG SINH CỰC LẠC QUỐC
– NẾU NGƯỜI NÀO NGHE THẤY, NGUYỆN PHÁT TÂM BỒ ĐỀ ĐỒNG SINH CỰC LẠC QUỐC !) Việc làm trên xin được hồi hướng về Tây Phương cực lạc trang nghiêm Phật Tịnh Độ,xin hồi hướng về cho tất cả chúng sanh tận hư không trọn khắp pháp giới và vô số lượng chúng sanh nghe Phật pháp tu hành, nghiệp phiền não chấm dứt, phước đức trí tuệ sanh, đều tỏ ngộ chính pháp, phát triển Bồ Đề Tâm, sớm tri kiến giải thoát thành vô thượng chính giác. !
! (Kênh không bật kiếm tiền Youtube – Không chạy Quảng cáo – không nhận tiền tài trợ – Ko nhận Quảng cáo dưới mọi hình thức).
Xin được ẨN DANH cho tất cả các việc trên được tròn đầy !
Nếu có vi phạm bản quyền xin liên hệ qua commen trên video
#TUMAUKEOTRE,#ĐÒCHIỀUCHUYẾNCUỐI,#SẤMNỔVANGTHINH,#PGHH,#BỬUSƠNKÌHƯƠNG,#HỘILONGHOA,#TỨÂNHIẾUNGHĨA

KỂ CHUYỆN MẦU NHIỆM BÊN THẦY 2023 . MỚI TẢI MẪU 11 TIẾNG 30 PHÚT. “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=da0gp_-zFFo

Tags của KỂ CHUYỆN MẦU NHIỆM BÊN THẦY 2023 . MỚI TẢI MẪU 11 TIẾNG 30 PHÚT.: #KỂ #CHUYỆN #MẦU #NHIỆM #BÊN #THẦY #MỚI #TẢI #MẪU #TIẾNG #PHÚT

Bài viết KỂ CHUYỆN MẦU NHIỆM BÊN THẦY 2023 . MỚI TẢI MẪU 11 TIẾNG 30 PHÚT. có nội dung như sau: -NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT
– NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI TAM THẬP LỤC VẠN ỨC – NHỨT THẬP, NHỨT VẠN, CỬU THIÊN NGŨ BÁ ĐỒNG DANH ĐỒNG HIỆU ĐẠI TỪ ĐẠI BI PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH A DI ĐÀ PHẬT 🍀
-Nam mô 10 phương Chư Phật ,10 phương chư pháp,10 phương chư tăng:
-Nam Mô A Di Đà Phật
-Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
– Nam Mô Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Thiên Tôn Đại Từ Tôn
– Nam Mô Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu ..
-Nam Mô Di Lặc Tôn Phật phổ độ chúng sanh
-Nam mô Đức Phật, Đức thầy, Các vị Bồ Tát, Chư Thiên, Chư Hộ Pháp, Chư Thần gia trì:
Hộ độ cho tất cả CHÚNG SANH điều có cơ duyên quay về giác ngộ tu hành – giải thoát !
(Kho Ảnh – Video – kinh kệ – Bồ Đề Tâm miễn phí Tất cả đăng tải cho mọi người – hoằng pháp )
Website Kinh Kệ,video, phim, ảnh…v..v miễn phí .
Website:
🌺 Kho video ngắn shord /titok / miễn phí tải hoằng pháp 🌺
🌺

Cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ đản sanh đến nhập niết bàn link Google Driver

🌺🌺 TẤT CẢ VÌ MỤC ĐÍCH KHUYÊN NGƯỜI NÊN NIỆM PHẬT🌺🌺!
HOẰNG DƯƠNG PHẬT PHÁP INTERNET”( ẨN SĨ VÔ DANH ) ”
Chúc các bạn luôn vui khỏe, hạnh phúc và luôn thành công trong cuộc sống.
Được quen biết các bạn là niềm vinh hạnh to lớn nhất mà VÔ DANH có được!
( Nguyện vì pháp giới chúng sanh cúng dường khắp pháp giới 10 phương đến vô cùng tận hư không pháp giới
Lấy thân này, trí tuệ hoằng pháp đem lại niềm vui, niềm an lạc và hạnh phúc cho pháp giới chúng sanh .Thời kì mạc pháp căn tánh mọi người vì đam mê vật chất mà quên đi chân lý cội nguồn, đạo đức suy đồi. Nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, giác ngộ là Phật mà mê muội thì là chúng sanh, thời đại này không những nghiệp giầy không lo giải thoát mà còn ra sức phân biệt bát phá ,chay mặn,chánh tà, đúng sai, đưa ra luận lý thiêu dệt. Cảm thương chúng sanh trong vòng trầm luân bể khổ nên ( dùng phương tiện Internet Video hình ảnh qua các phương tiện- ” Facebook-google-youtube-Flickr…” Mục đích giúp mọi người giác mê khai ngộ “giác cũng 1 niệm mê lầm cũng do mình tạo ra.
– PHÁP MÔN NIỆM PHẬT VI DIỆU,ĐẠI HÙNG ĐẠI LỰC, ĐẠI TỪ BI, RẤT PHÙ HỢP TRONG THỜI KÌ MẠC PHÁP NÀY !
MỌI NGƯỜI HÃY CHUYÊN,TÍN -HẠNH-NGUYỆN, NIỆM PHẬT CẦU SANH TỊNH ĐỘ !!
NÊN PHÁT TÂM :ĂN CHAY- NIỆM PHẬT-LÀM LÀNH-TRÌ GIỚI-NHẪN NHỤC-THIỀN ĐỊNH-BỐ THÍ – PHÓNG SANH !
ĐỂ TĂNG TRƯỞNG PHƯỚC ĐỨC VÀ TRÍ HUỆ .
– CẢM ƠN DIỆU PHÁP ÂM .NET VÀ CS.DIỆU ÂM MINH TRỊ ÚC CHÂU, CHUYỆN VÃNG SANH,CHUYỆN NHÂN QUẢ CƯ SĨ QUẢ KHANH,…CÙNG BAN ẤN TỐNG,PGHH.! NGUỒN INTERNET
-(BỒ ĐỀ TÂM – NGUYỆN TRÊN ĐỀN 4 ƠN NẶNG-DƯỚI CỨU KHỔ TAM ĐỒ – HẾT 1 BÁO THÂN NÀY VÃNG SINH CỰC LẠC QUỐC
– NẾU NGƯỜI NÀO NGHE THẤY, NGUYỆN PHÁT TÂM BỒ ĐỀ ĐỒNG SINH CỰC LẠC QUỐC !) Việc làm trên xin được hồi hướng về Tây Phương cực lạc trang nghiêm Phật Tịnh Độ,xin hồi hướng về cho tất cả chúng sanh tận hư không trọn khắp pháp giới và vô số lượng chúng sanh nghe Phật pháp tu hành, nghiệp phiền não chấm dứt, phước đức trí tuệ sanh, đều tỏ ngộ chính pháp, phát triển Bồ Đề Tâm, sớm tri kiến giải thoát thành vô thượng chính giác. !
! (Kênh không bật kiếm tiền Youtube – Không chạy Quảng cáo – không nhận tiền tài trợ – Ko nhận Quảng cáo dưới mọi hình thức).
Xin được ẨN DANH cho tất cả các việc trên được tròn đầy !
Nếu có vi phạm bản quyền xin liên hệ qua commen trên video
#TUMAUKEOTRE,#ĐÒCHIỀUCHUYẾNCUỐI,#SẤMNỔVANGTHINH,#PGHH,#BỬUSƠNKÌHƯƠNG,#HỘILONGHOA,#TỨÂNHIẾUNGHĨA

KỂ CHUYỆN MẦU NHIỆM BÊN THẦY 2023 . MỚI TẢI MẪU 11 TIẾNG 30 PHÚT. 2023 vừa cập nhật 4

Từ khóa của KỂ CHUYỆN MẦU NHIỆM BÊN THẦY 2023 . MỚI TẢI MẪU 11 TIẾNG 30 PHÚT.: tải phần mềm

Thông tin khác của KỂ CHUYỆN MẦU NHIỆM BÊN THẦY 2023 . MỚI TẢI MẪU 11 TIẾNG 30 PHÚT.:
Video này hiện tại có 809 lượt view, ngày tạo video là 2023-10-04 08:08:52 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=da0gp_-zFFo , thẻ tag: #KỂ #CHUYỆN #MẦU #NHIỆM #BÊN #THẦY #MỚI #TẢI #MẪU #TIẾNG #PHÚT

Cảm ơn bạn đã xem video: KỂ CHUYỆN MẦU NHIỆM BÊN THẦY 2023 . MỚI TẢI MẪU 11 TIẾNG 30 PHÚT..