GIANG HỒ QUỶ LỆ – Lưu Đức Hoa, Trương Mạn Ngọc | Phim Hành Động XHĐ Hong Kong Hay 2023 vừa cập nhật

GIANG HỒ QUỶ LỆ – Lưu Đức Hoa, Trương Mạn Ngọc | Phim Hành Động XHĐ Hong Kong Hay 2023 vừa cập nhật

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1 GIANG HỒ QUỶ LỆ - Lưu Đức Hoa, Trương Mạn Ngọc | Phim Hành Động XHĐ Hong Kong Hay 2023 vừa cập nhật 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2GIANG HỒ QUỶ LỆ - Lưu Đức Hoa, Trương Mạn Ngọc | Phim Hành Động XHĐ Hong Kong Hay 2023 vừa cập nhật 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG GIANG HỒ QUỶ LỆ - Lưu Đức Hoa, Trương Mạn Ngọc | Phim Hành Động XHĐ Hong Kong Hay 2023 vừa cập nhật 2

Xem ngay video GIANG HỒ QUỶ LỆ – Lưu Đức Hoa, Trương Mạn Ngọc | Phim Hành Động XHĐ Hong Kong Hay

Phim Hành Động Võ Thuật XHĐ Hay Thuyết Minh | GIang Hồ Quỷ Lệ.

Hoa (Lưu Đức Hoa) là một tay anh chị có tiếng trong giới xã hội đen vì sự liều lĩnh, tuy nhiên Hoa có điểm yếu luôn muốn bao bọc bảo vệ cho đàn em thân tín là Dăng (Trương Học Hữu), một tay côn đồ luôn có hành động và lời nói thiếu suy nghĩ. Trong một lần tới Cửu Long khám bệnh, em họ Hoa là Nga (Trương Mạn Ngọc) tới ở nhờ nhà Hoa. Hoa và Nga nhanh chóng phải lòng nhau, tuy nhiên Nga vẫn quyết định trở về quê vì cô không thể sống cùng một tay anh chị luôn gặp chuyện rắc rối. Sau một thời gian, Hoa quyết định tình về quê Nga để tỏ tình, hai người có những thời gian hạnh phúc bên nhau ở quê Nga và cô đề nghị Hoa rời bỏ giới xã hội đen để sống với cô. Tuy nhiên ở Cửu Long, Dăng lại gây chuyện với tay anh chị đối địch của Hoa và bị gã này đánh đập, bắt giữ. Không muốn thấy người anh em thân thiết gặp tai họa, Hoa đành phải quay lại Cửu Long cứu đàn em và hứa với Nga rằng anh sẽ sớm quay lại với cô.

#phimhànhđộng #lưuđứchoa #phimkungfu #phimvõthuật

GIANG HỒ QUỶ LỆ – Lưu Đức Hoa, Trương Mạn Ngọc | Phim Hành Động XHĐ Hong Kong Hay “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=1M8QQxS_ezo

Tags của GIANG HỒ QUỶ LỆ – Lưu Đức Hoa, Trương Mạn Ngọc | Phim Hành Động XHĐ Hong Kong Hay: #GIANG #HỒ #QUỶ #LỆ #Lưu #Đức #Hoa #Trương #Mạn #Ngọc #Phim #Hành #Động #XHĐ #Hong #Kong #Hay

Bài viết GIANG HỒ QUỶ LỆ – Lưu Đức Hoa, Trương Mạn Ngọc | Phim Hành Động XHĐ Hong Kong Hay có nội dung như sau: Phim Hành Động Võ Thuật XHĐ Hay Thuyết Minh | GIang Hồ Quỷ Lệ.

Hoa (Lưu Đức Hoa) là một tay anh chị có tiếng trong giới xã hội đen vì sự liều lĩnh, tuy nhiên Hoa có điểm yếu luôn muốn bao bọc bảo vệ cho đàn em thân tín là Dăng (Trương Học Hữu), một tay côn đồ luôn có hành động và lời nói thiếu suy nghĩ. Trong một lần tới Cửu Long khám bệnh, em họ Hoa là Nga (Trương Mạn Ngọc) tới ở nhờ nhà Hoa. Hoa và Nga nhanh chóng phải lòng nhau, tuy nhiên Nga vẫn quyết định trở về quê vì cô không thể sống cùng một tay anh chị luôn gặp chuyện rắc rối. Sau một thời gian, Hoa quyết định tình về quê Nga để tỏ tình, hai người có những thời gian hạnh phúc bên nhau ở quê Nga và cô đề nghị Hoa rời bỏ giới xã hội đen để sống với cô. Tuy nhiên ở Cửu Long, Dăng lại gây chuyện với tay anh chị đối địch của Hoa và bị gã này đánh đập, bắt giữ. Không muốn thấy người anh em thân thiết gặp tai họa, Hoa đành phải quay lại Cửu Long cứu đàn em và hứa với Nga rằng anh sẽ sớm quay lại với cô.

#phimhànhđộng #lưuđứchoa #phimkungfu #phimvõthuật

GIANG HỒ QUỶ LỆ - Lưu Đức Hoa, Trương Mạn Ngọc | Phim Hành Động XHĐ Hong Kong Hay 2023 vừa cập nhật 4

Từ khóa của GIANG HỒ QUỶ LỆ – Lưu Đức Hoa, Trương Mạn Ngọc | Phim Hành Động XHĐ Hong Kong Hay: phim hongkong

Thông tin khác của GIANG HỒ QUỶ LỆ – Lưu Đức Hoa, Trương Mạn Ngọc | Phim Hành Động XHĐ Hong Kong Hay:
Video này hiện tại có 1086748 lượt view, ngày tạo video là 2022-11-10 19:00:07 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=1M8QQxS_ezo , thẻ tag: #GIANG #HỒ #QUỶ #LỆ #Lưu #Đức #Hoa #Trương #Mạn #Ngọc #Phim #Hành #Động #XHĐ #Hong #Kong #Hay

Cảm ơn bạn đã xem video: GIANG HỒ QUỶ LỆ – Lưu Đức Hoa, Trương Mạn Ngọc | Phim Hành Động XHĐ Hong Kong Hay.