Coppelia | Coppelia in Vietnam | @VietnameseFairyTales 2023 vừa cập nhật

Coppelia | Coppelia in Vietnam | @VietnameseFairyTales 2023 vừa cập nhật

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1 Coppelia | Coppelia in Vietnam | @VietnameseFairyTales 2023 vừa cập nhật 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2Coppelia | Coppelia in Vietnam | @VietnameseFairyTales 2023 vừa cập nhật 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG Coppelia | Coppelia in Vietnam | @VietnameseFairyTales 2023 vừa cập nhật 2

Xem ngay video Coppelia | Coppelia in Vietnam | @VietnameseFairyTales

Coppelia | Coppelia in Vietnam | Chuyen co tich | Truyện cổ tích | Truyen co tich viet nam | Chuyen co tich viet nam | Nang tien ca | 4K UHD | Truyện cổ tích việt nam | @VietnameseFairyTales

Parental guidance:
Some material of this video may not be suitable for children’s Below 13 year’s of age.
Một số nội dung của video này có thể không phù hợp với trẻ em dưới 13 tuổi

Watch Children’s Stories in English on our English Fairy Tales Channel :

💙Assista a mais videos💙 Watch More Videos in Vietnamese 💙

►Truyền thuyết về người thợ chặt tre – Tale of the Bamboo Cutter in Vietnam:

►Chú Trâu Lanh Lợi – Intelligent Buffalo in Vietnam:

►Đồ bỏ xó – The Rumpelstiltskin in Vietnam:

►Ba Chú Heo Con – The Three Little Pigs in Vietnam:

►Nữ Vương Nhỏ Tuổi Vĩ Đại – The Great Little Queen in Vietnam:

►Cái cây kiêu căng – Proud Tree in Vietnam:

►Cô nàng lười nhác – Lazy Girl in Vietnam:

►Thiên Nga Hoang – The Wild Swan in Vietnam:

►Công chúa Giấy – The Paper Princess in Vietnamese:

►Mai-a bé ong thông minh – Maya the Bee in Vietnam:

Miễn trừ ►
Vietnames Fairy Tales Channel (“FTC”) và tất cả các video của FTC không “hướng tới trẻ em” theo hàm nghĩa của Mục 312.2 Chuẩn luật 16 C.F.R. Đạo Luật Bảo Vệ Quyền Riêng Tư Trực Tuyến Của Trẻ Em (Hoa Kỳ), không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi.
FTC cũng như (các) chủ sở hữu, các đại lý, các đại diện và các nhân viên của FTC không thu thập bất kỳ thông tin nào từ trẻ em dưới 13 tuổi và kiên quyết từ chối cấp phép cho bất kỳ bên thứ ba nào đại diện cho FTC mà muốn thu thập thông tin từ trẻ em dưới 13 tuổi.
Hơn nữa, FTC từ chối mọi trách nhiệm hoặc nghĩa vụ liên quan đến việc thu thập dữ liệu phát sinh từ các hoạt động và chính sách của YouTube cũng như các đại lý và công ty con của YouTube, hoặc bất kỳ bên thứ ba liên kết nào khác với YouTube
Disclaimer ►
The Vietnamese Fairy Tales Channel and all of its videos are not “directed to children” within the meaning of Title 16 C.F.R. § 312.2 of CHILDREN’S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT (USA) are not intended for children under 13 years of age. Vietnamese Fairy Tales and its owner(s), agents, representatives, and employees do not collect any information from children under 13 years of age and expressly deny permission to any third party seeking to collect information from children under 13 years of age on behalf of Vietnamese Fairy Tales CHANNEL. Further, Vietnamese Fairy Tales CHANNEL denies any and all liability or responsibility for the practices and policies of YouTube and its agents and subsidiaries, or any other affiliated third party, regarding data collection.

#VietnamFairyTales #VietnameseFairyTales #WingsVFT @VietnameseFairyTales

Coppelia | Coppelia in Vietnam | @VietnameseFairyTales “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=V0fFJQKgQC0

Tags của Coppelia | Coppelia in Vietnam | @VietnameseFairyTales: #Coppelia #Coppelia #Vietnam #VietnameseFairyTales

Bài viết Coppelia | Coppelia in Vietnam | @VietnameseFairyTales có nội dung như sau: Coppelia | Coppelia in Vietnam | Chuyen co tich | Truyện cổ tích | Truyen co tich viet nam | Chuyen co tich viet nam | Nang tien ca | 4K UHD | Truyện cổ tích việt nam | @VietnameseFairyTales

Parental guidance:
Some material of this video may not be suitable for children’s Below 13 year’s of age.
Một số nội dung của video này có thể không phù hợp với trẻ em dưới 13 tuổi

Watch Children’s Stories in English on our English Fairy Tales Channel :

💙Assista a mais videos💙 Watch More Videos in Vietnamese 💙

►Truyền thuyết về người thợ chặt tre – Tale of the Bamboo Cutter in Vietnam:

►Chú Trâu Lanh Lợi – Intelligent Buffalo in Vietnam:

►Đồ bỏ xó – The Rumpelstiltskin in Vietnam:

►Ba Chú Heo Con – The Three Little Pigs in Vietnam:

►Nữ Vương Nhỏ Tuổi Vĩ Đại – The Great Little Queen in Vietnam:

►Cái cây kiêu căng – Proud Tree in Vietnam:

►Cô nàng lười nhác – Lazy Girl in Vietnam:

►Thiên Nga Hoang – The Wild Swan in Vietnam:

►Công chúa Giấy – The Paper Princess in Vietnamese:

►Mai-a bé ong thông minh – Maya the Bee in Vietnam:

Miễn trừ ►
Vietnames Fairy Tales Channel (“FTC”) và tất cả các video của FTC không “hướng tới trẻ em” theo hàm nghĩa của Mục 312.2 Chuẩn luật 16 C.F.R. Đạo Luật Bảo Vệ Quyền Riêng Tư Trực Tuyến Của Trẻ Em (Hoa Kỳ), không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi.
FTC cũng như (các) chủ sở hữu, các đại lý, các đại diện và các nhân viên của FTC không thu thập bất kỳ thông tin nào từ trẻ em dưới 13 tuổi và kiên quyết từ chối cấp phép cho bất kỳ bên thứ ba nào đại diện cho FTC mà muốn thu thập thông tin từ trẻ em dưới 13 tuổi.
Hơn nữa, FTC từ chối mọi trách nhiệm hoặc nghĩa vụ liên quan đến việc thu thập dữ liệu phát sinh từ các hoạt động và chính sách của YouTube cũng như các đại lý và công ty con của YouTube, hoặc bất kỳ bên thứ ba liên kết nào khác với YouTube
Disclaimer ►
The Vietnamese Fairy Tales Channel and all of its videos are not “directed to children” within the meaning of Title 16 C.F.R. § 312.2 of CHILDREN’S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT (USA) are not intended for children under 13 years of age. Vietnamese Fairy Tales and its owner(s), agents, representatives, and employees do not collect any information from children under 13 years of age and expressly deny permission to any third party seeking to collect information from children under 13 years of age on behalf of Vietnamese Fairy Tales CHANNEL. Further, Vietnamese Fairy Tales CHANNEL denies any and all liability or responsibility for the practices and policies of YouTube and its agents and subsidiaries, or any other affiliated third party, regarding data collection.

#VietnamFairyTales #VietnameseFairyTales #WingsVFT @VietnameseFairyTales

Coppelia | Coppelia in Vietnam | @VietnameseFairyTales 2023 vừa cập nhật 4

Từ khóa của Coppelia | Coppelia in Vietnam | @VietnameseFairyTales: truyện cổ tích

Thông tin khác của Coppelia | Coppelia in Vietnam | @VietnameseFairyTales:
Video này hiện tại có 16157 lượt view, ngày tạo video là 2023-09-27 18:30:13 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=V0fFJQKgQC0 , thẻ tag: #Coppelia #Coppelia #Vietnam #VietnameseFairyTales

Cảm ơn bạn đã xem video: Coppelia | Coppelia in Vietnam | @VietnameseFairyTales.